టెండర్లు 


నోట్‌ : మిగిలిన వివరాల కోసం మ్యూజియం ఇంజనీరింగ్‌ విభాగాన్ని సంప్రదించగలరు.

ఫోన్‌: +91040 24510 602, 24523211, 13 ఎక్స్‌టెన్షన్‌:317

ఇమెయిల్‌: salarjungmuseum1951@gmail.com

సంచాలకుడు

సాలార్‌జంగ్‌ మ్యూజియం